INBROTTSLARM BRANDLARM VIDEOÖVERVAKNING PASSAGESYSTEM STRÖMFÖRSÖRJNING, KABLAGE OCH TILLBEHÖR

Populära länkar  - Returhanteringsvillkor

 

För att ADI Global Distribution skall kunna upprätthålla kvalitet och snabba leveranser ber vi er att fylla i denna rapport vid returer av felaktiga produkter.

  • Returnerat material måste returneras i orginalkartong.
  • Om orginalkartong saknas, är trasig, eller om det är skrivet på den, debiteras kunden för denna.
  • Returnerad produkt skall innehålla samma material, och delar som levererats.
  • Om produkt, eller delar av den, saknas debiteras kunden mellanskillnad.

Vi måste få denna avvikelserapport tillsammans med den felaktiga produkten, annars kommer vi att returnera produkten till er i oreparerat skick.

För garantier se Allmänna produktleveransvillkor.


Vänligen sänd till följande adress: ADI Global Distribution, Tillgängligheten 3, 417 01 Göteborg


Klicka här för att hämta en Avvikelserapport

 
 
Vid reklamation av Axis produkter gäller följande: http://www.axis.com/techsup/index.htm