INBROTTSLARM BRANDLARM VIDEOÖVERVAKNING PASSAGESYSTEM STRÖMFÖRSÖRJNING, KABLAGE OCH TILLBEHÖR

Populära länkar  - Leveransvillkor

 

KLICKA HÄR FÖR >> ANSÖKAN OM KUNDKONTO

1. LEVERANSTID

1.1 Leverans av Produkten skall ske inom avtalad leveranstid. Är leveranstid ej avtalad skall leverans ske inom skälig tid.

1.2 Om ADI inte levererat Produkten inom den tid som anges i punkt 1.1 skall, på Kundens begäran, leverans ske så snart som möjligt men inom tjugo [20] arbetsdagar från sådan begäran. Om Produkten inte levererats inom denna period, har Kunden rätt att antingen kräva att leveransen fullgörs eller häva Avtalet med omedelbar verkan.

 

2. LEVERANS

2.1 Leveranser sker fritt ADIs lager. Leverans av Produkten sker då Produkten överlämnats till Kunden eller, för Kundens räkning, anlitad transportör. För det fall Kunden inte, i god tid före utsatt leveransdag, angivit att särskild transportör skall anlitas, sänds Produkten med av ADI utvald transportör. Alla leveranser sker på Kundens risk.

2.2 Köparen kan välja att försäkra Produkten vid transport till en kostnad av två [2] promille av fakturabeloppet exklusive moms. Om försäkring önskas skall detta anges vid beställning av Produkten.

2.3 Omhändertagande av emballage och förpackning sker på Kundens bekostnad.

Fullständinga ALLMÄNNA PRODUKTLEVERANSVILLKOR hittar du här.