INBROTTSLARM BRANDLARM VIDEOÖVERVAKNING PASSAGESYSTEM STRÖMFÖRSÖRJNING, KABLAGE OCH TILLBEHÖR

Populära länkar  - Sekretesspolicy

 

Integritetspolicy

Vår insamling & hantering av uppgifter som lämnas av dig.Vanligtvis kan du besöka ADI Global Distributions hemsidor utan att behöva uppge personlig information. På en del sidor kan det dock hända att vi begär detta, för att lättare och snabbare kunna hjälpa dig. Den personliga information vi kan komma att begära är:

• kontaktinformation såsom namn, titel, företagsnamn, e-postadress, telefon- och faxnummer samt adress

• information om ditt företag och ditt arbetsområde

• vilken typ av marknadsföring du föredrar

• finansiell information (inklusive kreditkorts- och kontoinformation)

• information om nationalitet och hemland, som tillåter oss att avgöra din rätt att omfattas av bestämmelserna
  om exportkontroll för att få information om viss teknik

• information som används för att anpassa och underlätta din användning av våra webbplatser, inklusive inloggning
  samt teknisk information

• förfrågningar och beställningar av våra produkter och tjänster

• information som hjälper oss att identifiera de produkter och tjänster som bäst uppfyller dina krav

• information om anmälningar till evenemang och utbildningar

• återkoppling från dig om våra webbplatser samt våra produkter och tjänster i allmänhet, är väldigt värdefull för
  oss i vår process att förbättra oss

Vi behåller insamlade uppgifter endast så länge de behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten eller produkten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer mm.